Centrum handlowo-usługowe
Polska, Wrocław

Zespół projektowy
YGP
Lemaymichaud
APA Hubka

Rok projektu
2005-2008

Klient
REDIS / NFI Octava