Projekt wnętrz centrum handlowego
Polska, Wrocław

Zespół projektowy
YGP
Lemaymischaud

Rok projektu
2005-2008

Klient
REDIS / NFI Octava